vdachev.net
Homo sapiens срещу Homo blogus
(Нареждам си календарчето с публикациите шахматно… :-P) Медиите отдавна са признати за четвъртата власт. Признанието идва и с типичните за парламентарна република като нашата опити тя да бъде…