vdachev.net
АБВ Малоумия
Драго получил много любопитна връзка. В духа на любопитството ми по отношение на условията за ползване на хЕмПеТри.БеГе, днес гледам къде-къде по-интересните, та направо абсурдни, условия за използ…