vdachev.net
PHP: Database Abstraction Layer
Хубаво е, при разработката на какво да е приложение да се има наум възможността за лесна промяна условията на работа без да се пипа много по кода. лесно внасяне на промени в него. Твърдението е осо…