vdachev.net
Петък 13ти
Около днешния ден суеверия валяло. Едно особено странно суеверие например е, че метълите сме го били празнували тоя ден. По повода ми честитиха празника. Това пък е второто суеверие – музикал…