vdachev.net
Миграция
Ами…. явно мигрирах от Serendipity към WordPress. Изнесох записите в RSS и ги вкарах в WordPress. Скриптът обаче се нуждаеше от известно преправяне, тъй като публикациите излизат от Serendipi…