vdachev.net
Егоистичен опус
(… под звуците на Ludwig van Beethoven – Symphony No.5 in C Minor Op.67, I. Allegro con brio… агресивен, минорен, грандиозен) Напоследък вечерите ми са като програмирани, но за ща…