vdachev.net
(Раз)очарование
Очарование… от Плин и обичта, с която ме обгражда (макар и отдалеч), от картичката от Павел (най-шантавата картичка, която съм получавал въобще), от Радост (която все намира начин да ме зарад…