vbfoto.se
Gryningsjakt
Räven har gått hårt åt på traktens hönsfågel