vayotsdzoritem.com
ԱՆԱՌԱԿ ՈՐԴՈԻ ԱՌԱԿԸ
: (Ղուկաս 15:18-19) Հոգուց պոռթկացող իրական զղջման խոսքեր են սրանք մի անառակի, որը փորձությունների ճիրաններից ազատվելով, փրկության շենշող հու…