vayotsdzoritem.com
Այսօր Ս. Դեմետրիոս վկայի և Բասիլիսկոս քահանայի հիշատակության օրն է
Ս. Դեմետրիոսը, որ ծնվել էր Պարսկաստանում, ապրել է Կոստանդիանոս Մեծի իշխանության օրոք: Հավատալով Քրիստոսին` առանձնացել է Մծբինի մենաստան, Միջագետք, այնուհետև փոխադրվել է Թեոդոսիոպոլսյան մենաստան, ու…