vayotsdzoritem.com
ԱՎԱԳ ՈՒՐԲԱԹ
Մեր Տիրոջ` Հիսուս Քրիստոսի Խաչելությունը Երբ հասան Գագաթ կոչված տեղը, այնտեղ նրան խաչը հանեցին. և չարագործներին էլ` մեկին աջ կողմը, մյուսին ձախ կողմը` խաչեցին: Եվ Հիսուս ասաց.«Հա’յր, ների’ր դրանց, …