vayotsdzoritem.com
ԱՎԵՏՈՒՄՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՎԱԾԱԾՆԻ
Յանուն Հօր և Որդւոյ և Հոգւոյն Սրբոյ.Ամէն: : (Ղուկաս 1:35) Եվ աստվածային այս զորությամբ` Սուրբ Կույսից պիտի ծնվեր աշխարհի Փրկիչը: Ահա այս ավետիս…