vayotsdzoritem.com
Գրական ցերեկույթ՝ նվիրված Դերենիկ Դեմիրճյանի 140-ամյակին
Օրերս Վայոց ձորի մարզային գրադարանի մանկական բաժինն անցկացրեց հերթական դասական և գեղեցիկ գրական ցերեկույթը` նվիրված Դերենիկ Դեմիրճյանի ծննդյան 140 -ամյակին: Ներկա էին Վայոց ձորի մարզային գրադարանի …