vayotsdzoritem.com
ԱՆԱՌԱԿ ՈՐԴՈԻ ԱՌԱԿԸ
«Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ եւ քո առաջ»: (Ղուկաս 15:18-19) Հոգուց պոռթկացող իրական զղջման խոսքեր են սրանք մի անառակի, որը փորձությունների ճիրաններից ազատվելով, փրկության շենշող հույսով էր սկսել ա…