vaway.vn
Hiệu ứng mỏ neo và nghệ thuật thả "neo" trong đàm phán, kinh doanh - VAWAY Marketing Online
Cái neo là một dụng cụ để giữ cho con tàu được an toàn và vững vàng tại một vị trí mong muốn. Hiệu ứng mỏ neo – có thể hiểu là dùng một thứ gì đó để “neo” tư duy con người. Cái “neo” ấy sẽ tác động đến đối tượng thông qua những … Read More "Hiệu ứng mỏ neo và nghệ thuật thả “neo” trong đàm phán, kinh doanh"