vatanpostasi.org
G20 Zirvesi: Şov Bitti, Sorunlar Baki | Vatan Postası
G20 toplantısı 28-29 Haziranda Japonya’nın Osaka kentinde yapıldı. İleri ve orta gelişmiş kapitalist ülkelerin oluşturduğu G20, dünya gayri safi hâsılasının beşte dördünü, ticaretin ise dörtte üçünü…