vastrasicklao.se
Naturbelåtna grönområden
På Nordvästra Sicklaön i Nacka finns ett 10-tal värdefulla naturområden som enligt pågående programförslag eller detaljplaner ska bebyggas, eller som i framtiden enligt kommunens nya översiktsplan …