vastrasicklao.se
Varför vill Nacka kommun skövla Trolldalen?
Bostadsbristen i Storstockholm är kanske det första du tänker på när du hör att en kommun vill bygga bostäder i en skog av högsta naturklass som dessutom används flitigt som rekreationsområde av bå…