vastrasicklao.se
Vägars, tunnlars och broars historia
Saltsjöbanan Saltsjöbanan som åker mellan Slussen och Saltstjöbaden, invigdes 1893 i samband med byggandet av Saltsjöbaden. Knut Agathon Wallenberg ville göra orten till en exklusiv badort. Banan ä…