vastrasicklao.se
Kören Glada Henkan
Glada Henkankören var en barnkör på 80-talet som producerade en skriva i samarbe mellan barn och vuxna på dåvarande Henriksdalsbergets skola och nuvarande Vilans skola, Barnomsorgen i Nacka kommun …