vastrasicklao.se
1500 till 1800-talet
Västra Sicklaöns historia från 1500-talet till 1800-talet 1551 | Gustav Vasa ger order att bygga Danvikens hospital för fattiga, ”dårar”, sjuka och sedan även veneriskt sjuka. 1592 | Falsmyntaren M…