vastrasicklao.se
Om bloggen
Nyhetssajten / bloggen lanserades i maj 2007 med en fest i Gula huset på Henriksdalsbergets innergård. Det är ett demokratiprojekt som ursprungligen startades av Konstantin Irina för oss som bor, j…