vastrasicklao.se
Henriksdals reningsverk
Stockholm Vattens reningsverk under och på Henriksdalsberget intill Värmdöleden är det största i Stockholmsområdet och dessutom världens största avloppsreningsverk under mark. Det är dock bara en l…