vastrasicklao.se
Danvikshem och Finnbodaberget
Vid slutet av 1800-talet var Danvikens hospital i dåligt skick. Dessutom skulle Danvikskanalen grävas som i sin tur skulle sätta stora delar av hospitalets mak och byggnader under vatten. Alltså by…