vastrasicklao.se
Därför vill vi ha kvar skogen Trolldalen i Henriksdal
Nacka kommun planerar att bygga 1.700 lägenheter i Henriksdal varav 5-600 med två bilvägar för anslutning skulle placeras i skogen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken. V…