vastrasicklao.se
255 förskolebarn evakueras till Henriksdalshamnen
Tullgårdsskolans ventilation har underkänts. Förskoleklasserna till årskurs tre måste evakueras till Henriksdalshamnen.