vastrasicklao.se
Ferdinand Bobergs teckningar på Danviken
Arkitektekten Ferdinand Boberg ägnade sig på sina gamla dagar åt ett omfattande projekt med titeln ”Svenska bilder från 1900-talets början”. Boberg såg den gamla svenska kulturbebyggelsen hotas av …