vastrasicklao.se
Nya skolan på Kvarnholmen skjuter i höjden
Hösten 2021 ska Ebba Braheskolans nya byggnad samt idrottshall invigas vid Kvarnholmsvägen nedanför disponentvillan.