vastrasicklao.se
Förskolebarnen i Henriksdal samlade pengar till djuren i Australien
Barn, föräldrar och pedagoger på förskolan Dibber Henriksdal fick ihop 1.577 kronor genom att samla in och panta flaskor.