vastrasicklao.se
Insamling av julgran i Finnboda, Henriksdalsberget & Henriksdalshamnen
Nacka kommun och Stockholm stad har flera insamlingsplatser för uttjänta julgranar i våra trakter.