vastrasicklao.se
Ändringar för buss 402, 402X & Sjövägen i vintertidtabellen
SL fortsätter ignorera att buss 53 glänser med glesa, fullsatta, försenade och inställda turer. Men positivt att turerna till Finnberget inte verkar ställas in som planerat. Ändringar för buss 402 …