vastrasicklao.se
SKB får uppdraget av Nacka kommun att skövla nyckelbiotopen Trolldalen
Nacka kommun har trots två namninsamlingar med c:a 1600 signaturer och drygt 480 synpunkter på planprogrammet för Henriksdal gått vidare med planen att skövla c:a 50 % av nyckelbiotopen Trolldalen …