vastrasicklao.se
7 november: Kön till Ebba Braheskolans förskola öppnar
7 november öppnar Nacka kommun kön till Ebba Braheskolans förskola. Upp till 40 barn kan tas emot barn från och med mitten av november. Köanmälan görs via Nacka24.