vastrasicklao.se
Muralmålningen på Henriksdalsberget nedklottrad av rasister
Nacka kommuns omdiskuterade muralmålning på stödmuren runt Henriksdsalsringen har återigen klottrats ner. Den här gången med rasistiska budskap.