vastrasicklao.se
Miljöpartiet vill bygga fotbollsplan nedanför Henriksdalsberget
Miljöpartiet har inkommit med en motion till Nacka kommun om att bygga en fotbollsplan längst in i Svindersviken mellan Värmdöleden och Henriksdalsberget, s.k. Dockan.