vastrasicklao.se
Video: Saltsjöqvarns historia 1889 – 1989
Saltsjöqvarn har sitt ursprung i firman Holmberg & Möller som bildades 1861 för att bedriva förmalning av spannmål på olika tullkvarnar i Stockholms närhet.