vastrasicklao.se
Plastmuggar i protest mot Nackas kulturpolitik
Då och då skriver okända med hjälp av plastmuggar budskap på staketen runt våra naturområden som inte kommer finnas kvar 2030: Trolldalen på Henriksdalsberget, Skatberget på Finnberget och Bageribe…