vastrasicklao.se
Gå med i nätverket Bevara Trolldalen!
Nacka kommun söker för närvarande en byggherre som vill exploatera de första 2 ha av nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken.