vastrasicklao.se
26 oktober: Körkonsert i Finnboda
26 oktober, klockan 16:00 och 19:00 tolkar Stockholms indiekör Stockholm i bergrummet i Finnboda, Nacka.