vastrasicklao.se
21 november: Influensavaccinering påbörjas på Danviken hälsocenter
Från och med 21 november är det kan du vaccinera dig mot influensan på vårdcentralen Danviken hälsocenter.i DanvikCentrum på Hästholmsvägen 30.