vastrasicklao.se
Utegym på Henriksdalsringen redan 2020
Grannarnas medborgarförslag om utegym på Henriksdalsringen bär äntligen frukter. Redan våren 2020 ska den stå klar.