vastrasicklao.se
Bilder från lördagens svampsafari i urskogen Ryssbergen
Naturskyddsföreningen, nätverket Rädda Ryssbergen och Stockholms svampvänner tog oss 21 september på en svampvandring i hotade urskogen Ryssbergen mellan Kvarnholmen, Vikdalen och Finntorp.