vastrasicklao.se
Omröstning: Muralmålning eller grönska på Henriksdalsringen?
Maya Hayuks muralmålning på uppdrag av Nacka kommun på Henriksdalsringens stödvägg har blivit färdig. Uppfattningarna om hur lyckad den blev går isär.