vastrasicklao.se
Promenadvägen i Kvarnholmsparken förlängs till Oceankajen
KUAB har nu stängt av vägen mellan Kvarnholmsparken och Kvarnholmens södra kaj med ett stängsel.