vastrasicklao.se
Många färger och former på svamparna i Trolldalen
Svampsäsongen är här och hotade nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken befolkas just nu av svampar i olika former och färger.