vastrasicklao.se
Tungmetaller saneras vid förskolan på Kvarnholmen
I planprogrammet för Kvarnholmen togs upp föroreningar med bl.a. tungmetaller i främst Hästholmssundet och Gäddviken. Höga byggtakten på nordvästra Sicklön har dock lett till att man i efterhand up…