vastrasicklao.se
Konstnärerna igång att måla de tomma ytorna i Henriksdal & Finnberget
Nacka kommuns projekt Wall street Nacka att låta konstnärer måla över tomma väggar för att lättare kunna sälja mark till byggherrar eller framtida lägenheter till nya grannar är full igång.…