vastrasicklao.se
Lutande gasklockan i Henriksdal står rätt igen
I november förra året gick något snett vid renoveringen av gasklockan vid Henriksdals reningsverk ovanflr Värmdöleden.