vastrasicklao.se
Nackapremiär: Rotmurkla hittades i Trolldalen
Svampsäsongen drar så långsamt igång. I helgen följde därför en svampexpert med på grannars naturinventering i hotade skogen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Svindersviken och Finnboda.