vastrasicklao.se
KUAB betalar över 330000 kr i vite för utbyggnad av småbåtshamn
2016 byggde KUAB ut småbåtshamnen i Hästholmssundet mellan Finnboda och Kvarnholmen där Hästholmens båtsällskap håller till.